Bazénová chemie pro vířivky, rady tipy , řešení problémů

Pro majitele vířivek jsme připravili základní informace a rady, jak upravovat vodu ve vířivém bazénu. Díky dobře použité bazénové chemii si budete moci užívat příjemný relax ve vířivce a nebude vás trápit vyrážka či nepříjemné svědění.

Různé druhy používané chemie

Nejprve by bylo dobré, kdybyste si nechali před prvním napuštěním vířivého bazénu otestovat zdroj vody. Pokud totiž budete znát přesně jeho charakteristiku, pomůže vám to následně udržet vodu křišťálově čistou.

Všechny typy bazénové chemie pro vířivky, ať už chlorové nebo bezchlorové, najdete v našem e-shopu v záložce bazénová chemie pro vířivky.

První ošetření vody

Čistá voda ve vířivce je nezbytnou podmínkou příjemné relaxace

1. Když je vířivý bazén poprvé napuštěný, můžete přidat prostředky proti tvorbě vodního kamene, například Calzestab eisen.

2. Nastavení ideální hodnoty pH je základem pro použití všech dalších přípravků bazénové chemie a to jak pro vířivky tak i pro klasické bazény. Otestujte hodnotu pH pomocí vhodného testeru a regulujte alkalitu na úroveň doporučenou výrobcem. Ideální hodnota pH je 7,2–7,6.

3. Nechte vodu cirkulovat po dobu 24 hodin.

4. Otestujte znovu pH. Ideální rozpětí je 7,2–7,6. Pokud je to nutné hodnotu regulujte, přípravky na snížení pH (pH minus) či zvýšení pH. (pH plus).

5. Nechte vodu cirkulovat 30 minut.

6. Aplikujte kyslíkové tablety nebo kyslíkový granulát ve spojení s komponentou II Spa algicidem – kyslíkovým aktivátorem, podle dávkování uváděné výrobcem.

7. Při aplikaci bazénové chemie je vhodné pravidelně sledovat požadované hladiny pH a kyslíku v pravidelných intervalech, nejlépe 1x týdně. Je lepší dávat chemikálie v malých množstvích a pravidelně, než jednorázově razantně provádět úpravu bazénové vody.

8. Někdy se může stát, že při provozu vířivého bazénu se zvětšuje pěnivost vody. Pro odstranění pěny ke vhodný tzv. odpěňovač, kterým jednoduše pomocí běžné rozprašovací hlavice postříkáte nežádoucí pěnu.

Rady pro vířivky s ozonátorem

Pokud chcete mít ve své vířivce krásně čistou vodu, je dobré si pořídit ozonátor. Ten totiž pomáhá zásadně snižovat potřebu bazénové chemie. Ovšem i při jeho použití je důležité pravidelně sledovat především hodnoty pH a aktivního kyslíku. Doporučujeme držet se těchto rad:

1. Sledujte správnou funkci ozonizátoru a také ostatních zařízení vířivky. Nepravidelné probublávání může signalizovat nějakou blokaci v čerpadle nebo potrubí, zavzdušnění cirkulačního čerpadla, špinavou cartridge, nízkou hladinu vody, případně problémy s fungováním pumpy.

2. Zkontrolujte, zda žhavící díl na ozonátoru je modrý, abyste se ujistili, že je ultrafialová žárovka zapnuta. Pamatujte, že voda ve vašem vířivém bazénu není ošetřována, pokud nefunguje cirkulační systém. Čím déle v průběhu dne cirkulační systém běží, tím čistější bude vaše voda. Toto není problém u bazénů s vlastní cirkulačním čerpadlem. Avšak u modelů, které používají nižší rychlosti dvourychlostního čerpadla k cirkulaci vody, by filtrační cyklus neměl být kratší než 4–6 hodin denně.

Pravidelná údržba vířivého bazénu

Každodenní údržba bazénu

1. Bazény s nastavitelnými filtračními cykly by měly pracovat minimálně 8 hodin denně, aby se odstranily nahromaděné nečistoty, které se mohou vyskytnout (4 hodiny u 12hodinového režimu). Doba filtrace samozřejmě závisí také na celkové vytíženosti bazénu. Uvedené pravidlo platí při pravidelném použití vířivky asi 2–3 hodiny denně.

2. Testujte pravidelně pH, aby se udržovalo na úrovni 7,2–7,6. Pokud je používán ozonátor, pH by mělo být 7,8 v době provozu ozonátoru.

3. Může se stát, že při pravidelném používání vířivky díky zbytkům mýdla, kosmetiky a dalších algicidních prostředků vzniká větší množství pěny. Na její odstranění se používá Spa odpěňovač pro vířivé vany. Přípravek se nalévá přímo do vzniklé pěny, případně ještě lépe je použít běžný rozprašovač pro nastříkání na vzniklou pěnu. Při opakovaném výskytu pěny se přípravek používá pravidelně. Starší voda pění více než čerstvá a pokud se množství pěny zvětšuje, může být nutné vyměnit celý obsah vody ve vířivce.

Týdenní údržba

Pokud bazén není v provozu:

1. Aplikujte přípravek na odstranění vodního kamene (Calzestab Eisen), abyste zabránili tvorbě kamene a zbarvení vody. Cirkulujte vodu po dobu 30 minut.

2. V případě, že se objeví nečistoty během týdne, by vířivka měla být ošetřena přípravkem se šokovou terapií (OXI chlor šok granulát). To obnoví čistotu vody. Může se také zvýšit dávkování kyslíku za použití kyslíkového granulátu, který se rychleji rozpouští než tablety, a doplnění o kyslíkový aktivátor.

Další variantou je použití chlorových přípravků: Při vyšších teplotách vody, silném provozu v bazénu, po bouřce apod. může být účelná podpora vysokým chlorováním prostředkem Chlor - Super shock (CH-Granulát). Během delší pauzy v používání bazénu vložte do skimeru chlorové tablety multifunkční a před opětovným použitím bazénu je vyjměte.

Periodická údržba

1. Tuky, oleje a organické odpady se mohou akumulovat ve filtru, snížit jeho výkonnost a limitovat efektivitu dezinfekčních prostředků. Vyčistěte filtr přípravkem na čištění kartuše - Filter cleaner. Fyzicky byste měli čistit koš filtru denně.
(Nedoporučuje se používat kyselinu solnou na kartuši, neboť je to agresivní chemikálie, která se špatně vyplachuje, končí zpět ve vodě a způsobuje nízkou úroveň pH. )

2. Použití termokrytu zredukuje odpařování a tepelné ztráty. Zakrývejte bazén krytem vždy, když bazén není v používání.

3. Jakmile si jednou nastavíte příjemnou teplotu vody, nechte termostat na této hodnotě. Výrazné změny teploty stojí více energie.

4. Minimálně každé dva týdny nebo po každém náročnějším používání vyčistěte filtr a to pomocí speciálního přípravku na čištění filtru.

Vypuštění vody

  • Díky teplé vodě a odpařování se zvyšuje množství nerozpustných látek, proto doporučujeme vypuštění a napuštění nové vody do bazénu každé 2–4 měsíce. Interval samozřejmě závisí na frekvenci užívání vířivky.
  • Před vypuštěním vody se doporučuje použít přípravek Čistič vířivek SPA Rohrreiniger pro čištění cirkulačního systému whirlpoolových van. Zde se totiž se mohou usazovat bakterie, řasy a drobné částečky znečištění. Tyto usazeniny tvoří často biofilm, který je úrodnou půdou pro další množení bakterií. SPA Rohreiniger odstraňuje tento biofilm a čistí potrubní systém.
  • Po posledním využití vany, dokud je plná vody, nalijte 500 ml na 1000 l vody přípravku do skimmeru. Pokud je to možné, odstraňte kartušový filtr. (Před odstraněním sběrného koše a filtru odstraňte všechny předměty plovoucí ve vodě, mohly by být nasáty do čerpadla.) Zapněte vířivý systém. Po přibližně 10 minutách můžete vířivý systém vypnout a vypustit vodu. Vypláchněte whirlpool čistou vodou.

Na důkladné vyčištění stěn vířivého bazénu můžete použít některý z přípravků pro čištění stěn bazénu. (Compactal, Základní čistič).

  • Je doporučované jednou za čas (při každém třetím či čtvrtém vypouštění vířivky) použít místo přípravku Spa Rohreiniger šokovou chlorovou chemii.
  • Ideální je pro měkkou vodu s nižší aklalinitou Super Schock CH granulát
  • pro vodu tvrdou Chlorový granulát rychlerozpustný.
  • Přípravek před vypuštěním nadávkujete podle objemu vody a necháte několik hodin před vypuštěním cirkulovat – všechny části oběhového systému včetně vzduchových trysek.
  • Po vypuštění opláchněte vířivku, vypusťte zbytek vody a můžete opět po srovnání hodnoty pH používat kyslíkovou chemii.

 

Jako zajímavá alternativa

  • se může použít také profesionální přípravek na čištění vířivých van GUAASTAR nepěnivý. Tento přípravek so používá v lázeňských provozech a v profesionálních zařízeních, kde je třeba obzvláště dbát o hygienu veškerých zařízení. Použití tohoto prostředku i v nekomerčních provozech jistě můžeme doporučit. Tento revoluční koncentrovaný přípravek na bázi polymerů PHMG se skvěle osvědčil v mikrobiologických testech mezi ostatními konkurenčními produkty, které zdaleka nedosáhly tak skvělých výsledků.

Použití GUAASTARU: Vířivé bazény: 100–200ml / m³ do znečištěné vody před jejím vypuštěním. Dávkujeme úměrně dle objemu vířivého bazénu (nezapomeňte započítat všechnu vodu, včetně případné akumulační jímky). Nechte vířivku v chodu se všemi prvky vodními i vzduchovými cirkulovat po dobu 5–10 minut. Poté vylijte včetně akumulační jímky všechnu vodu. Opláchněte stěny, případně je dočistěte a můžete napouštět novou vodu.

Vodní chemická rovnováha

Vodní chemická rovnováha je zásadní pro celkové fungování bazénu. Vodní podmínky u žádného bazénu nejsou stejné. Vodní zdroj, expozice vířivého bazénu a frekvence jeho používání – to všechno může mít vliv na vodní rovnováhu. Nerovnováha ve vodě může následně poškodit zařízení, zejména topné těleso, činí vodu nepříjemnou pro uživatele a snižuje někdy zásadně efektivitu prostředků bazénové chemie. Aby byla voda v rovnováze, musí být celková alkalita, pH a vápenná tvrdost ve správném rozmezí. Poškození zařízení způsobené nesprávnou vodní chemií není zahrnuto v záruce.

Bazénová chemie – použití při potížích

Problém Příčina Řešení problému
Zakalená voda Tvorba organických nečistot Nasazení šokové desinfekce (Laguna OXI šok, kyslíkový granulát či tablety ve větší koncetraci).
  Vyskoké pH Aplikace přípravku pH minus pro dosažení optimání hodnoty pH 7,2–7,6.
  Vysoká alkalita bazénové vody Aplikace přípravku na snižování pH (pH minus), dokud není dosaženo hodnoty celkové alkality 80–150 ppm. V případě vysoké tvrdosti vody nad 45°, lze použít kyselinu chlorovodíkovou HCl v množství cca 0,2–0,3 l na 1m³.
  Vysoká tvrdost vody Aplikace prostředku zabraňujícímu tvorbě usazenin a vodního kamene (Calzestab Esen, Laguna Ca).
  Nedostatečná filtrace Znečištěný filtr – vyčištění filtru proistředkem na čištění filtrů – Filter Cleaner.
  Vysoký obsah volných rozpuštěných částic Vypuštění vody z vířivky a napuštění vody nové.
Zabarvená voda Vodní řasy Použití přípravku pro hubení vodních řas (Algicid speciál, Algicid standard). 
  Rozpuštěné kovy ve vodě a rozvodech – měď, železo a další Aplikace prostředku pro zabránění usazenin těchto kovů a jejich odstranění – Metal Magic (po jeho použití lze vodu ihned dál využívat).
Tvorba pěny Vysoká koncentrace olejů, mýdel a dalších algicidních prostředků ve vodě Použití přípravku pro snížení pěnivosti v bazénu –Spa odpěňovač.
  Měkká voda Aplikace prostředku pro zvýšení tvrdisti vody (vápníku), dokud není dosaženo hodnoty 150–280 ppm.
Tvorba usazenin Vysoká hladina vápníku, vysoká alkalita, vysoké pH Částečné upuštění vody a aplikace prostředku proti usazeninám (Calzestab Esen, Laguna Ca), korekce hladiny pH na 7,2–7,6 a snížení alkalinity.
Zápach Vysoký obsah organických nečistot Šoková desinfekce.
Podráždění pokožky Nízká hodnota pH Aplikace přípravku pro zvýšení hodnoty pH (pH plus) na optimální hladinu 7,2–7,6.