Impranal Profi - lazurovací lak na dřevo silnovrstvý - dub 5lt

Kód: 1709
1 279 Kč –22 %
impranal dub
1 279 Kč –22 % 999 Kč / ks
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Silnovrstvá lazura Impranal Profi dub - použití

Silnovrstvá vodouředitelná lazura IMPRANAL PROFI je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. IMPRANAL PROFI je určen i pro průmyslové aplikace na všechny dřevěné povrchy. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch (pro pochozí plochy v interiérech doporučujeme jako finální úpravu některý polyuretanových laků INDULAK. Impranal Profi chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím. Je také určen pro interiéry s vysokými nároky na hygienu, jako jsou jídelny, školy, nemocnice apod. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky. Vyrábí se v odstínech: dub, dub antik, ořech, teak, zlatýdub, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, višeň, eben a bezbarvý s UV filtrem a bezbarvý bez UV filtru.

Upozornění

Nehodí  se  k  úpravě  plísněmi  a  houbami  napadených  dřev,  která  je  nutno  nejprve  ošetřit některým z biocidních přípravků STACHEMA CZ řady LIGNOFIX.

Impranal Profi - ochranné účinky

Lazura  je  světlostálá,  lehce  přetíratelná,  s dobrou  přilnavostí  k podkladu,  pružná  a  bez  zápachu. Chrání  před  povětrnostními  vlivy  -  UV  zářením  (neplatí  pro  bezbarvý  typ  bez  UV  absorbéru    –  viz etiketa), stříkající vodou a zašpiněním.

Složení výrobku

Směs vody a akrylátové disperze s přídavkem aditiv, v odstínech směs světlostálých transparentních pigmentů, v bezbarvém s UV fitrem je navíc ochrana proti UV záření.

Dostupné odstíny

Dub, dub antik, ořech, zlatý dub, teak, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, eben, višeň, bezbarvý bez UV filtru (nelze samostatně používat v exteriérech) a bezbarvý s UV filtrem. Výsledný odstín závisí na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přídavku max. 10 %.

Vzhled nátěru

Sametový lesk.

Zápach

Výrobek má jemný specifický zápach, zaschlý nátěr je bez zápachu.

Parametry

  • hustota 1040 kg/m 3
  • obsah netěkavých složek cca 30 %
  • pH 8,5

Příprava podkladu

Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý, bez zbytků prachu např. po broušení. Nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely a jinými podobnými vodu odpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic  musí  být  odstraněny  vymytím  vhodnými  rozpouštědly  (např.  nitroředidlem).  Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova. Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru.

Aplikace silnovrstvé lazury

Lak před použitím důkladně promíchejte. Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10-12%. Po proschnutí  prvního  nátěru  (cca  12  hodin)  se  povrch  přebrousí  jemným  smirkovým  plátnem.  Tím  se odstraní drobné jehličky dřeva a získá se dokonalejší povrch. Poté se aplikuje druhý nátěr. V případě aplikace v exteriéru se nanese stejným způsobem nátěr třetí. Je nutno dbát na rovnoměrnost aplikace, zejména  na  případné  kapky  (cca  2-5  minut  po  provedení  nátěru  se  doporučuje  stáhnout  případné kapky polosuchým štětcem).
Nátěr  je  přetíratelný  po  2-4  hodinách  při  teplotě  20 °C,  plně  zatížitelný  je  po  48  hodinách  při teplotě  20 °C.  Aplikační  rozmezí  teplot  pro  nanášení  je  5-25 °C.  Nejlepších  výsledků  se  však dosáhne  při  teplotě  18-22 °C  a  relativní  vlhkosti  vzduchu  65  %.  Při  aplikaci  je  nutné  chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit 10-15 % vody.

Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Vydatnost

10-14 m 2 /l v jedné vrstvě.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

Odstíny a bezbarvý s UV filtrem: 0,75; 2,5 a 5 litrů. Bezbarvý: 0,6; 2,2 a 5 litrů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Silnovrstvé lazury
Záruka: 2 roky