Impranal - slabovrstvý lazurovací lak na dřevo - teak

Kód: STIT500
617 Kč –15 %
Impranal - slabovrstvý lazurovací lak na dřevo - teak
617 Kč –15 % 524 Kč / ks
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Slabovrstvá lazura Impranal teak - použití

Slabovrstvá vodouředitelná lazura IMPRANAL je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna,dveře apod. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch (pro pochozí plochy v interiérech se doporučuje jako finální úprava některý z polyuretanových laků INDULAK). Je vhodná také jako základní nátěr pod silnovrstvé lazury IMPRANAL PROFI. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím. Je také určena pro interiéry s vysokými nároky na hygienu - jídelny, školy, nemocnice apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen!

Upozornění

Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z biocidních přípravků STACHEMA CZ řady LIGNOFIX. Bezbarvý odstín se nesmí samostatně používat v exteriéru (neobsahuje UV filtr). V exteriéru se nedoporučuje používat na dřeva s vysokým obsahem pryskyřic (např. borovice).

Ochranné účinky

Lazura je světlostálá, lehce přetíratelná, s dobrou přilnavostí k podkladu, pružná a bez zápachu. Chrání před povtrnostními vlivy - UV zářením (neplatí pro bezbarvý typ bez UV absorbéru – viz etiketa), stříkající vodou a zašpiněním.

Složení výrobku

Směs vody a styren-akrylátové disperze s přídavkem aditiv, vodstínech směs světlostálých transparentních pigmentů.

Dostupné odstíny

Dub, dub antik, ořech, zlatý dub, teak, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, višeň a bezbarvý (neobsahuje UV filtr - nelze samostatně používat v exteriérech). Výsledný odstín závisí i na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přídavku max. 10 %.

Vzhled nátěru

Matný. Povrch působí dojmem neošetřeného dřeva.

Parametry

  • hustota 1020 kg/m3
  • obsah netěkavých složek cca 22 %
  • pH 8,5

Příprava podkladu

Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý, bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely a jinými vodu odpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstranny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova. Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru.

Aplikace

Lak před použitím důkladně promíchejte. Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10-12 %. Po proschnutí prvního nátěru (doporučuje se cca 12 hodin) se povrch přebrousí jemným smirkovým plátnem. Tím se odstraní drobné jehličky dřeva a získá se dokonalejší povrch. Poté se aplikuje druhý nátěr. V případě aplikace v exteriéru se stejným způsobem nanese i nátěr třetí. Je nutno dbát na rovnoměrnost aplikace, zejména na případné kapky (cca 2-5 minut po provedení nátěru se doporučuje stáhnout případné kapky polosuchým štětcem).Nátěr je přetíratelný po 2-4 hod při teplotě okolí 20 °C. Plně zatížitelný je po 48  hodinách při teplotě 20 °C. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25°C. Nejlepších výsledků se však dosáhne při teplotě 18-22 °C a relativní vlhkosti 65 %. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit max. 10 % vody.

Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Vydatnost

12-16 m2/l v jedné vrstvě.

Údržba

Pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02/15 01 04. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

Odstíny: 0,75; 2,5 a 5 litrů. Bezbarvý: 0,6; 2,2 a 5 litrů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana dřeva
Záruka: 2 roky