Možné problémy s vodou a jejich řešení

Přehled nejčastějších problémů s bazénovou vodou a jejich řešení pomocí přípravků bazénové chemie.

Silný chlórový zápach, voda je dráždivá, pálí oči

Příčinou je vázaný chlór. Velmi zjednodušeně a chemicky ne úplně přesně se vznik vázaného chlóru dá vysvětlit takto: chlór přidávaný do bazénu se snaží "rozbít" všechny nečistoty, které voda obsahuje. Je-li ale v bazénu příliš velké množství nečistot, (pot, močovina) chlór je nestíhá "rozbíjet" a nečistoty na sebe naváže. Tím vznikají vysoce dráždivé, zdraví škodlivé chloraminy, tedy zapáchající vázaný chlór.

Vázaný chlór odstraní CHLORACE DO BODU ZLOMU. Je nutné přidat až desetinásobné množství nového chlóru proti chlóru vázanému. Tím se nerovnováha mezi nečistotami a množstvím chlóru zvrhne ve prospěch dezinfekce, nově přidaný chlór "rozbije" molekuly vázaného chlóru a po několika dnech, po vyprchání chlóru vlivem slunce a tepla, bude voda znovu v pořádku. Pro chloraci do bodu zlomu použijeme opět v měkké vodě CH Granulát 70 %, ve tvrdé vodě Chlórový granulát rychlorozpustný.

Ještě lepší variantou pro odstranění chlóru z bazénu je použití přípravku Kyslíkový granulát nebo přípravku Oxi Chlór šok granulát. Aktivní kyslík má silné oxidační účiny - umí rozkládat pevné látky v bazénu. Přidává se "pouze" v pětinásobku množství vázaného chlóru. Nevýhodou použití aktivního kyslíku je opět nepřesnost následného měření hladiny chlóru.

Příliš vysoká hladina chlóru

Může se stát, že omylem přidáte do bazénu více chlóru, než jste měli v úmyslu. Mírné překročení hla¬diny chlóru můžete vyřešit přestávkou v dávkování. Příliš vysoké hodnoty chlóru ale mohou ve velmi krátké době poškodit bazén vybělením fólie či dokonce poničením (rozkladem) citlivějších částí bazénu. je proto třeba neprodleně dávkovat přípravek Chlór Stop. Nemáte-Ii přípravek k dispozici, nezbude jiné řešení než vypustit vodu z bazénu.

Stěny bazénu jsou kluzké

Příčinou je začínající řasa. Tento problém je třeba řešit včas, kluzké stěny se dříve nebo později promění ve vzrostlou řasu. V tomto případě je třeba postupovat dle návodu na straně 3, čili stejně, jako při jarním uvedením bazénu do provozu. Pro další provoz bazénu je nutné přidávat pro preventivní ochranu přípravky Algicid Standard (bazény bez atrakcf) nebo Algicid Speciál (bazény s atrakcemi).

Zákaly vody

Zákaly mají různá zbarvení a různé příčiny. Podle barvy zákalu můžete snadno rozpoznat, co je způso¬buje. Zákaly se projevují buď již při napuštění bazénu vodou, nebo až po reakci s dezinfekcí při ošetření pro uvedení bazénu do provozu.

Voda je Zbarvení vznikne ... a většinou značí
1) hnědá a kalná po napuštění bazénu vysoký obsah železa, možná i vodní kámen, může být i vysoký obsah organických nečistot
2) hnědá a jasná  po šokovém ošetření vody  vysoký obsah železa
3) hnědočerná a kalná  po napuštění bazénu vysoký obsah hořčíku či manganu
4) zelená a jasná po šokovém ošetření vody  vysoký obsah železa (nažloutlý vzhled), nebo vyšší obsah mědi (tyrkysový vzhled)
5) mléčná a kalná po napuštění bazénu příliš tvrdá voda nebo vysoké množství organických nečistot vysoké množství rozložených mikroskopických zbytků organických nečistot přfli vysoké dávkování přípravku
  po šokovém ošetření vody vysoké množství rozložených mikroskopických zbytků organických nečistot
  po přidání vločkovače příliš vysoké dávkování přípravku
  po snížení vysokého pH vysoká alkalinita

 

V případě, že se zákal objevil ve vodě již při napuštění bazénu, je třeba jej "rozbít" přidáním přípravku Chlórový granulát rychlorozpustný (univerzální) nebo CH Granulát 70 % (do měkké vody) nebo Oxi Chlór šok granulát (pozor na následné nepřesnosti při měření chlóru - viz výše).

Necháme puštěnou filtraci, aby se voda promísila. Další postup už je stejný pro všechny body kromě bodu 7. Srovnáme pH do optimálního rozmezí 7,0-7,4. Přidáme vločkovač dle návodu a necháme zapnuté filtrační zařízení. Filtrační písek je třeba v průběhu vločkování častěji propírat. U kartušových filtrací naopak filtraci vypneme a počkáme, až se vločky usadí na dně bazénu. Vysajeme je bazénovým vysavačem.

Kde je třeba, přidáme přípravky k odstranění vodního kamene Calzestab Eisenex či k odstranění kovu Metal Magic.

Pokus se projeví mléčný zákal po přidání přípravku pH minus, při příliš vysoké alkalinitě, opět by mohlo pomoci šokové zachlorování přidáním přípravku Chlórový granulát rychlorozpustný (univerzální) nebo CH Granulát 70 % (do měkké vody) nebo Oxi Chlór šok granulát.

Bod 7 (převločkování): je třeba přestat přidávat vločkovač. Zde došlo k reakci, kdy vločkovač nemá dostatek nečistot k vločkování a vločkuje "sám sebe". Vodu je třeba opatrně znečistit, nejlépe přidáním suché omítkové směsi, filtrovat a průběžně propírat filtraci.

Stěny bazénu jsou drsné

V bazénu je příliš tvrdá voda. Na stěnách se usazuje vodní kámen. Je třeba přidávat přípravek Calzestab Eisenex, který "zablokuje" vápník. Ten se pak nesráží ani nereaguje s přidávanou bazénovou chemií, sni¬žuje množství spotřebované chemie. (Veškerá bazénová chemie funguje v měkké vodě lépe než v tvrdé).

Vzniká pěna při spuštěni proti proudu

Muže být zaviněna použitím nevhodného algicidu či nevhodných čistících přípravku v bazénu i jeho okolí. V tomto případě je třeba vyměnit část bazénové vody a pro další provoz lépe volit bazénové prostředky.

Koroze

Kovové části bazénu korodují při příliš nízkém pH.
pH je třeba držet v rozmezí 7,0-7,4 přípravkem pH plus granulát.

Nedaři se upravit hodnotu pH

Hodnota pH někdy při úpravě vody "zlobí". Zde bývá na vině alkalinita vody. Celková alkalinita je ter¬mín, kterým se označuje podíl hydrogenuhličitanových iontu (uhličitanová tvrdost) ve vodě. Tyto látky jsou přímo zodpovědné za udržování stabilního pH vody. Jsou-li ve vodě obsaženy v množství 80-120 mg/l, voda je schopná správně reagovat na přidané přípravky pH plus a pH minus a do jisté míry sama hodnotu pH vyrovnávat. Alkalinitu jednoduše změříte Testovacími proužky pH/chlór/alkalinita z naší nabídky.

Příliš nízká alkalinita se projevuje prudkými výkyvy pH a nepřiměřenými reakcemi vody na dávkování přípravku ke stabilizaci pH (například při přidání malého množství přípravku pH minus hodnota pH výrazně poklesne, za krátkou dobu je ale na původní hodnotě). Zde problém jednoduše vyřešíme přidáním pří¬pravku Alkalita.

Naopak se stává, že se pH drží neustále vysoko, spotřeba přípravku pH minus je obrovská, ale pH nelze snížit. Tento stav ukazuje na příliš vysokou alkalinitu vody. Tady je řešení složitější. Vodu je třeba upravit vysokým nárazovým přidáním pH minus tekutý do klidné bazénové vody (při vypnuté filtraci). Zde je velmi těžké určit dávkování, doporučujeme vyzkoušet ve větší nádobě s odebraným vzorkem bazénové vody.