Bromové tablety

Bromové tablety jak náhrada za chlorové tablety se používají standardně v USA, ale jejich obliba stále roste i v západní Evropě. Především nacházejí uplatnění v lázních a při ošetření vody ve vířivkách, kde je voda výrazně teplejší, než v klasických bazénech. Brom, jako desinfekční prostředek není tak cítit jako klasická chlorová bazénová chemie a je také podstatně méně dráždivý. Proto jej volí jako alternativu pro ošetření bazénové vody lidé trpící alergiemi právě na chlorové prostředky. Další výhodou je větší stabilita bromových prostředků v teplejších vodách (Whirlpooly, SPA) oproti chlóru, ale i kyslíkovým tabletám. Použití brómu má také minimální vliv na hodnotu pH vody.

Jednoduchá aplikace bromových tablet:

Aplikace pomocí 20 gramových tablet do plováku či automatického dávkovače představuje snadné řešení při údržbě vířivky či bazénu. Vedle kyslíkové chemie a bezchlorové bazénové chemie GUAA jsou bromové tablety jednou z vodných alternativ k chlóru. Je pak na každém uživateli vířivky, ke kterému způsobu ošetření vody se spíše přikloní.

Dávkování bromových tablet:

Východiskem při ošetření vody je v první řadě srovnání hodnoty pH do rozmezí 7 – 7,2. Ideální koncentrace volného bromu v klasických bazénech je pak v rozmezí 2 – 4 mg/litr. V případě whirlpoolů s teplejší vodou (nad 30°C) se doporučuje hodnota 3 – 6 mg/litr. Vždy bude záležet na celkovém zatížení bazénu v provozu a tomu by se mělo přizpůsobit i dávkování. Při prvním dávkování do bazénové vody se může použít 4 – 5 tbl na m3 vody, aby se dosáhlo co nejdříve požadované koncentrace.

Hodnota pH a koncentrace bromu by se měla v prvním týdnu měřit každé dva dny. Po ustálení hodnot stačí již kontrola cca 1 – 2x za 14 dní. Při běžném dávkování se dávají 2 až 3 bromové tablety na 1000 litrů jednou za 8 – 14 dní. Nedávkujte přímo do vody ve vířivce, při styku s plastovými povrchy může dojít k vybělení materiálu a také k lokálnímu předávkování bromu.

Šokové ošetření vody

Jednou za čas bude potřeba bazén či vířivku důkladně vyčistit před napuštěním nové vody. Postup je jednoduchý. Vodu je třeba ošetřit velkou dávkou chloršoku a počkat, až dojde k úplnému vyčištění jak bazénové vody, tak vlastních rozvodů. Následně je optimální vodu vypustit a nově napustit s tím, že tento postup se může opakovat 1 x za měsíc až 1 x za rok vždy dle zatížení a potřeb. Tímto postupem dojde k odstranění většiny problémů. Při správné údržbě se však frekvence tohoto ošetření blíží vypouštění 1 x za rok a více...

Nevýhody bromových tablet:

Brom je jen slabé oxidační činidlo a není schopný odstraňovat dokonale organické znečištění v bazénech a vířivkách jako chlor, který je i oxidantem. Je proto potřeba občas provést samostatné šokové ošetření vody, jak píšeme výše.

Je také potřeba poněkud vyšší dávkování brómu než u chlorových tablet. Bromové tablety jsou také poněkud dražší než tablety chlorové.

Pozor – V žádném případě nekombinovat s chlorovými přípravky. Mohou vnikat sloučeniny zdraví škodlivé. Naopak je možné použití bromových tablet v kombinaci s přípravky na bázi guanidinu – bezchlorová bazénová chemie GUAA.

Kristalove-cista-voda