Bezchlórová bazénová chemie GUAa

Bezchlorová bazénová chemie GUAa přestavuje moderní způsob řešení údržby vody v bazénech, ať již velkých pro komerční využití, tak i v těch, které nalézáme u mnohých rodinných domků v našich městech a vesnicích. Použití polymerové desinfekce GUAPEX nalezne ale uplatnění i u wellness provozů při údržbě vířivých bazénů a Spa.

Uvedení bazénu do provozu

Správný postup údržby bazénu začíná již před jeho vlastním napuštěním. Mělo by se provét dokonalé mechanické vyčištění všech prostor bazénu a to jak vnitřní vany, tak i obslužná zařízení a bezprostřední okolí. Vhodným řešením může být přípravek GUAASTAR nepěnivý v naředěné podobě, který zajistí dokonalou desinfekci. Můžete použít WAP.

Hlavním zdrojem většiny nečistot bývá především pískový filtr. Mimo klasický proplach je zde také řešení v použití vynikajícího bezchlorového přípravku pro desinfekci a vyčištění GUASTARU nepěnivého: nalejeme 1 litr koncentrátu a necháme co nejdéle působit, nejlépe několik hodin. Poté se písek propláchne a proplach se vypustí do kanalizace.

Usazeniny, organické nečistoty a vápenaté usazeniny lze vyčistit přímým postřikem přípravku GUAASTAR sanitární. Na případné usazeniny vodního kamene jsou různé speciální přpravky, např. Compactal, ale dá se použít v nouzi i kyselina citronová.

Na více používané předměty jako jsou lehátka, madla, zábradlí můžeme použít čistící pracovní roztok GUAASTAR pěnivý, případně DEZISAN Fitness či Chemosan s citronovou vůní.

Po důkladném vymytí či vystříkání wapkou můžeme napouštět vodu.

První ošetření vody po napuštění bazénu:

Ještě před použitím bazénové chemie by se měl zapnout filtrační okruh alespoň na 6–8 hodin. Tím se odstraní případné zbylé mechanické nečistoty.

V první fázi je nezbytné upravit hodnoty pH na úroveň 7,2 – 7,6. V případě že je hodnota pH vyšší, stává se voda takzvaně úsadotvorná. Takovou hodnotu snížíte přípravkem pH minus. V případě, že je hodnota pH příliš nízká, stává se voda korozivní a poškozuje kovové části bazénu, plasty a folie. Zároveň je také nebezpečná pro osoby, protože může poškozovat i pokožku. Použijte přípravek pH plus.

Upravte hodnotu tvrdosti (na úroveň 7–12 °N). Tvrdost vody je nejvhodnější stanovit v některých laboratořích, případně u dodavatele pitné vody.

Po této základní úpravě bazénové vody a při zapnutém filtračním okruhu můžeme nadávkovat buď přímo do vody, nebo přes filtrační zařízení požadované množství koncentrátu GUAA-POOL Shock. Aplikuje se v dávce 20 ml/m3.

Na závěr by se měla zapnout cirkulace na nezbytně dlouhou dobu, aby došlo k úplnému promíchání přípravku v bazénové vodě.

Úprava bazénové vody v průběhu sezóny

Pro udržení vysoké kvality vody v bazénu je nezbytná pravidelná péče a efektivní čištění vody. Abychom měli zaručený požitek ze zdravého koupání a měli jistotu, že naše děti budou mít vždy křušťálově čistou a nezávadnou vodu, je nezbytné dodržovat jisté zásady.

Chemické a fyzikální metody jsou stejně důležité pro zabezpečení dobré kvality vody v bazénu a vzájemně se doplňují. Je třeba si uvědomit, že pouhá filtrace není dostatečná. Nezabrání nám totiž množení mikroorganismů. Zde přichází k dobru koncentrované přípravky bezchlorové bazénové chemie GUAA LARGE POOL, které nám likvidují viry, plísně, bakterie a aktivně zabraňují růstu řas.

Na rozdíl od běžně používaných chlórových preparátů má přípravek GUAA LARGE POOL zároveň algicidní účinky a není tedy třeba přidávat jiné chemické přípravky na potlačení růstu řas (tzv. algicidy - například Laguna ALG, či Algicid Standard) toto přináší významnou finanční úsporu.

Rozptýlené mechanické nečistoty, které není schopna odstranit filtrace při běžném provozu nám účinně odstraňují takzvané koagulanty / flokulanty (vločkovače). Pro tyto účely můžeme doporučit v případě bezchlorové bazénové chemie GUAA polymerový vločkovač GUAA POOL FLOCK, jež je v kombinaci s ostatními produkty GUAA pro tyto účely nejvhodnější.

Chemická péče o bazénovou vodu

Chemická péče zahrnuje:

  • Pravidelné zaznamenávání a úprava pH. Měření provádějte alespoň 1× týdně. Ideální je udržovat hodnotu pH v rozmezí 7,2 – 7,6
  • Oxidace vody – po odfiltrování vyvločkovaných nečistot pomocí přípravku GUAA POOL FLOCK z bazénu doporučujeme dávkovat oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku GUAA POOL OXI. Tento nám zabezpečí prokysličení vody. Dodržujte dávkování 200–250 g/10 m3. Doporučujeme používat vždy nejdříve GUAA POOL OXI a až poté, po cca 4 a více hodinách vlastní desinfekční přípravek (GUAA Pool Junior, GUAA Pool a nebo u vířivých van GUAA Whirlpool).
  • Odstranění zákalu vody – za použití vločkovače GUAA POOL FLOCK každých 7–14 dní. Při běžné péči v dávce 50 ml / 10 m3, pro projasnění zamlžené vody 100–150 ml/10 m3. GUAA POOL FLOCK nám zabezpečí vyvločkování (sdružení) drobných mechanických nečistot do větších celků (vloček), jež jsou následně odfiltrovány nebo odstraněny bazénovým vysavačem.
  • Pravidelnou dezinfekci vody přípravky bezchlorové bazénové chemie GUAA LARGE POOL nebo GUAA SMALL POOL by jste měli provádět až po aplikacích výše uvedených přípravků. Dávkování je uvedeno vždy na etiketě nebo na našich stránkách u jednotlivých výrobků.
  • Kontrola koncentrace dezinfekčního přípravku ve vodě – pomocí kapkového testeru DUKE_G doporučujeme udržovat hodnotu koncentrace měřené látky v rozmezí 0,3 – 0,8. K dispozici je i kombinovaný tester DUKE_GP pro měření desinfekce i pH. Oba testery jsou pro 120 jednotlivých měření.

Doporučujeme dodržet výše uvedenou posloupnost.

Fyzikální péče o čistotu vody v bazénu
Podmínkou čistoty bazénu je správná filtrace. Ideální filtrace je realizována pomocí skimmeru a nasávání ze dna bazénu. Přefiltrovaná voda se vrací zpět do bazénu pomocí výtlačných trysek. Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň 2× za 24 hodin.

Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu „mrtvých zón” – míst, kde je voda stojatá. Filtrační zařízení je nutné jedenkrát až dvakrát týdně propláchnout a tím odstranit mechanické nečistoty v něm usazené. Také je třeba pravidelně čistit všechny odpadní nádoby, žlábky a přepadový systém. Drobné usazeniny na stěnách a dně bazénu pravidelně odstraňujte podtlakovým bazénovým vysavačem. U bazénů menších rozměrů se používají filtrace kartušové nebo žádné. V těchto případech je nutné počítat s častější obměnou vody.

Při nedodržování těchto zásad, není možné zabezpečit dlouhodobou kvalitu bazénové vody.

Dopouštění nové vody do bazénu

V průběhu letního provozu bazénu je nutno dbát na pravidelnou obměnu vody, jelikož dochází ke kontaminaci nečistotami z okolí, tělními výpotky, tělovou kosmetikou apod. Doporučujeme doplňovat cca 30 litrů ředící vody na 1 uživatele bazénu a den.

V závislosti na provozu ošetřujte pravidelně povrchy kolem bazénu pracovním roztokem GUAASTAR nepěnivý a pískový filtr alespoň jednou měsíčně (opět v závislosti na provozu vyčistěte GUAASTAR nepěnivý.

Použití bechchlorové bazénové chemie GUAa pro vířivé bazény

Pro použití ve vířivých bazénech je připravená specilálně upravená řada prostředků bezchlorové chemie GUAa a to GUAa Whirlpool. Dodává se buď ve speciální setu, ale k dispozici jsou i samostatné přípravky. Zásady použití této chemie jsou v principu stejné jako u přípravků pro klasické venkovní bazény, pouze se liší koncentrace přípravků. Návod je vždy k dipozici na etiketě.