Alkalita - když se nedaří upravit hodnotu pH

Hodnota pH někdy při úpravě vody "zlobí". Zde bývá na vině alkalinita vody.

Alkalinita vody

Alkalita je důležitý prvek pro udržení pH vodyCelková alkalinita je ter­mín, kterým se označuje podíl hydrogenuhličitanových iontů (uhličitanová tvrdost) ve vodě. Tyto látky jsou přímo zodpovědné za udržování stabilního pH vody. Jsou-Ii ve vodě obsaženy v množství 80-120 mg/l, voda je schopná správně reagovat na přidané přípravky pH plus a pH minus a do jisté míry sama hodnotu pH vyrovnávat. Alkalinitu jednoduše změříte Testovacími proužky pH/chlór/alkalinita z naší nabídky.

Co když je alkalinita příliš nízká?

Příliš nízká alkalinita se projevuje prudkými výkyvy pH a nepřiměřenými reakcemi vody na dávkování přípravků ke
stabilizaci pH (například při přidání malého množství přípravku pH minus hodnota pH výrazně poklesne, za krátkou dobu je ale na původní hodnotě). Zde problém jednoduše vyřešíme přidáním pří­pravku Alkalita.

Co dělat s vysokou alkalinitou?

Naopak se stává, že se pH drží neustále vysoko, spotřeba přípravku pH minus je obrovská, ale pH nelze snížit. Tento stav ukazuje na příliš vysokou alkalinitu vody. Tady je řešení složitější. Vodu je třeba upravit vysokým nárazovým přidáním pH minus tekutý do klidné bazénové vody (při vypnuté filtraci). Zde je velmi těžké určit dávkování, doporučujeme vyzkoušet ve větší nádobě s odebraným vzorkem bazénové vody.

alkalita_vody